Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb - realizácia

Základné vlastnosti nami ponúkaných elektronických sirén sú:

Modelovanie charakteristík el​ektronickej sirény

Modelovanie charakteristík elektronickej sirény

Priame a nepriame vyžarovanie

Priame a nepriame vyžarovanie

Bloková schéma elektronickej sirény

Bloková schéma elektronickej sirény

Možnosti ovládania sirény:


Základné typy konštrukcie sirény podľa ukotvenia:

Príklady inštalácie