Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Rádiostanice

sobota20 júl 2024

Glossary of terms used on this site

There are 39 entries in this glossary.
Hľadať pojmy (regulárne výrazy sú povolené)
začína obsahuje presný výrazznie to ako

Slovníky

Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pojem Definícia
MDC1200

MDC1200 je digitálna signalizácia s rýchlosťou prenosu 1200 bit za sekundu, ktorá bola navrhnutá a vyvinutá špeciálne pre spoľahlivé prenosy dátových telegramov v pozemných pohyblivých rádiových sieťach. Digitálna signalizácia dovoľuje preniesť po kanáli oveľa viac informácií než je možné s klasickou tónovou signalizáciou. Tieto informácie môžu byť prenášané oveľa rýchlejšie, a s oveľa väčšou istotou že správa nie je skreslená či chybná.

MONITOR

Umožňuje skontrolovať, či kanál nie je  obsadený a tak sa vyhnúť sa rušeniu ostatných užívateľov.

NASTAVITEĽNÝ VÝKON

Výstupný výkon rádiostanice sa dá nastaviť na dve úrovne - nízky výkon predlžuje životnosť batérie a vysoký výkon umožňuje zvýšiť dosah rádiostanice.

PRESMEROVANIE HOVORU

Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, ak nemôžete odpovedať na hovory osobne.

PRIVATE CALL

Súkromný hovor. Rádiostanica komunikuje s konkrétnou rádiostanicou.

PTT

Push To Talk - tlačídlo ovládajúce hlasovú komunikáciu. Pri jeho stlačení je možné hovoriť, jeho uvoľnením sa rádiostanica prepne do režimu príjmu.

QUICK TEXT MESSAGE

Rádiostanica MOTOTRBO umožňuje odosielanie až 10 vopred definovaných textových správ do 140 znakov (obdoba SMS) na inú stanicu alebo skupinu staníc.

RADIO CHECK

Funkcia umožňuje zistiť či je iná rádiostanica aktívna v systéme bez potreby volania jej užívateľa.

REMOTE_MONITOR

Funkcia umožňuje na diaľku aktivovať mikrofón vybranej rádiostanice. Takto môžete monitorovať na diaľku zvukovú činnosť okolo cieľovej rádiostanice.

SCAN

Zabezpečuje sústavné prehľadávanie kanálov podľa zoznamu ktorý je naprogramovaný. Pri hovore na niektorom komunikačnom kanáli funkcia zabezpečí, aby sa rádiostanica na tento kanál naladila. Užívateľ tak má prehľad o komunikácii na akomkoľvek kanáli ktorý je uvedený v zozname komunikačných kanálov.

Security

Funkcia umožňuje povoliť/zakázať používanie rádiostanice napr.  v prípade jej krádeže.

SELECT 5

Selektívna voľba umožňuje volať konkrétnu rádiostanicu stanicu alebo skupinu rádiostaníc (obdoba telefónneho čísla).

Select 5 (5-tone) je svetovo najrozšírenejší spôsob analógovej selektívnej voľby v konvenčných rádiových sieťach. Zjednodušene povedané sa jedná o akúsi sekvenciu tónov, ktorej jednotlivé hodnoty v Hz zodpovedajú číslu v danom štandarde. Rádiostanica, ktorá dekóduje túto sekvenciu môže začať vyzváňať (ako telefón), môže volanie automaticky presmerovať na iné číslo, môže sekvenciu vyhodnotiť ako súhlas k počúvaniu prevádzky na danom kmitočte, alebo ako súhlas na vysielanie. Možností je mnoho, a záleží na konfigurácii siete a funkciách používaných rádiostaníc. Systém Select 5 umožňuje nielen adresne volať jednu stanicu, ale tiež identifikovať volajúceho tým, že jeho ID číslo vysiela ako súčasť kódu.

Veľmi často sú Select 5 kódy používané ako ovládacie signály pre externé zariadenia (sirény, svetlá, elektrické ovládanie brány a pod.)

SELECTIVE RADIO INHIBIT

Funkcia deaktivácie rádiostanice zabezpečuje ochranu pred neautorizovaným použitím, umožňuje stanicu diaľkovo zablokovať, napríklad v prípade straty alebo krádeže.

STATUS MESSAGE

Vopred navolené textové správy umožňujú užívateľovi namiesto volania zasielať odkazy.

TALKAROUND

V situáciách kde nie je nutné komunikovať cez prevádzač, prepne funkcia “Talkaround” rádiostanicu do simplexnej prevádzky pre priamu komunikáciu. Naviac sa táto funkcia môže osvedčiť v okamžiku, keď vďaka nepredvídateľným okolnostiam prestane pracovať prevádzač. Potom vaša rádiostanica môže pracovať a byť v spojení ďalej v simplexnom režime.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.