Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Rádiostanice

sobota20 júl 2024

Glossary of terms used on this site

There are 39 entries in this glossary.
Hľadať pojmy (regulárne výrazy sú povolené)
začína obsahuje presný výrazznie to ako

Slovníky

Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pojem Definícia
TALKGROUP_SCAN

Funkcia vyhľadáva aktivitu na jednotlivých kanáloch aj hovorových skupinách v oboch režimoch prevádzky (trunkovom i konvenčným).

TEXT MESSAGE

Rádiostanica MOTOTRBO  umožňuje napísať a odoslať krátku textovú správu do 140 znakov (obdoba SMS) na inú stanicu alebo skupinu staníc.

TIMER

Obmedzuje čas, po ktorý môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.

TRANSMIT INTERRUPT

Umožňuje užívateľovi prerušiť konverzáciu inej rádiostanice.

UHF

Ultra High Frequency. Frekvenčné pásmo 436 – 470 MHz. Použitie tohto pásma je vyhradené rádioamatérom a niektorým verejným organizáciám a súkromným firmám, ako sú napr. polícia, taxi služby, bezpečnostné agentúry. Pracujú tu aj ďalšie rádiokomunikačné služby.

UHF signál má lepšiu tendenciu prenikať drevom, oceľou, betónom a má tak lepší dosah v husto zastavaných oblastiach (mestách), v budovách a na staveniskách, kde sa nachádza väčší počet rôznych prekážok. 

VHF

Very High Frequency. Frekvenčné pásmo 136 - 174 MHz. VHF signály sa šíria lepšie v oblastiach, ktoré sú relatívne bez prekážok, teda bez hustej zástavby  a majú tak lepšiu tendenciu "objať" krajinu. Poskytujú lepší výkon vonku alebo v rozľahlom teréne. Toto pásmo využíva napr. hasičský a záchranný zbor.

 

VOX

Hlasom aktivované vysielanie. Pri použití náhlavnej súpravy s aktiváciou hlasom má užívateľ voľné ruky a môže tak počas komunikácie pokračovať v práci.

WHISPER

Funkcia šepot umožňuje čistý prenos i veľmi tichého hovoru  v prípade ak by bolo nevhodné alebo nebezpečné, aby užívatelia hovorili nahlas.

X-PAND

Kompresia hlasu ktorá zabezpečuje jasný, čistý a kvalitný zvuk v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality zvuku redukciou šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách medzi rečou.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.