TV a SAT rozvody

Vykonávame dodávku a inštalácia pre potreby TV a STA.