Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Elektronické sirény

utorok21 máj 2024

Elektronické sirény

Elektronické sirény

Elektronické sirény sú nosným technickým prvkom systémov varovania a vyrozumenia obyvateľstva. Samotné elektronické sirény spĺňajú prísne parametre a požiadavky dané vyhláškou č. 348/1998 Z.z. a zároveň parametre dané technickými podmienkami Úradu CO Ministerstva vnútra SR. Jednou z „najdrastickejších“ je požiadavka zabezpečovať varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb po dobu najmenej 72 h od výpadku primárneho zdroja energie, čo v praxi znamená, že siréna musí po tejto dobe dokázať spustiť jedenkrát šesťminútový stály tón plus 3× hovorenú informáciu „Pozor, ohrozenie vodou“.

Veľmi významná a výhodná je možnosť smerovania výkonu 300 - 3 000 W (bežne do 1 800 W), čo umožňuje efektívne pokryť územie potenciálne ohrozené následkami havárie. Dosiahnutá je minimálna energetická náročnosť systému. Ďalšia dôležitá a najdrahšia časť AuS - komunikačný systém - umožňuje veľmi dôležitú diagnostiku sirén, t. j. kontrolu ich funkčnosti. Siréna sa v pravidelných intervaloch sama skontroluje a vysiela do riadiaceho centra chybové hlásenie - o ľahkej poruche, keď ešte je schopná vyslať varovný signál, a tiež o ťažkej poruche, keď je pre varovanie nefunkčná.

Siréna EVS-1200

Siréna EVS-1800

Siréna EVS-300

Siréna EVS-600

Siréna EVS-900

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.