Prenájom rádiostaníc (vysielačiek)

Spoločnosť RKS je držiteľom povolenia na poskytovanie služieb v oblasti prenájmu rádiostaníc vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Prenájom rádiostaníc je výhodným riešením, ak vznikne potreba komunikácie na obmedzenú dobu či už potreba pokryť nedostatok rádiostaníc, alebo dočasne zabezpečiť komunikáciu pracovníkov pri montážnych prácach, inštaláciách technológií, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií atď. Služba je určená pre firmy a organizácie.
Prenajaté rádiostanice sú prevádzkované na základe zmluvy medzi spoločnosťou RKS a užívateľom.

Výhody prenájmu:

V prípade poruchy zariadenia, ktoré nie je možné opraviť na počkanie poskytneme náhradné zariadenie.

Na prenájom ponúkame rádiostanice CP040, CP140 a GP340, mikrofóny MDPMMN4029, náhlavné súpravy MDPMLN4443.

CENNÍK NÁJMU RDST A PRÍSLUŠENSTVA

Prevádzkované frekvencie:

448,570 MHz

448,610 MHz

platný od 08.09.2009
za 1 ks bez DPH cena za 1deň/1 ks bez DPH za 1 ks bez DPH
do 2 dní 3-4 dni 5-10 dní 11-16 dní 17-24 dní 25-29 dní 1 mesiac
Prenosná RDST 11,50 € 4,10 € 3,30 € 2,70 € 2,10 € 1,60 € 48,15 €
Rezervný akumulátor 1,20 € 0,90 € 0,65 € 0,50 € 0,43 € 0,35 € 10,50 €
Náhlavná súprava 1,20 € 0,90 € 0,65 € 0,50 € 0,43 € 0,35 € 10,50 €
Mikrofón 1,20 € 0,90 € 0,65 € 0,50 € 0,43 € 0,35 € 10,50 €
Vozidlová RDST 33,20 €