Nové modely rádiostaníc

Spoločnosť Motorola začiatkom roka 2018 rozšírila sortiment rádiostaníc a niekoľko zaujimavých modelov prenosných i vozidlových rádiostaníc ktoré sú určené pre zákazníkov hľadajúcich nákladovo efektívne riešenie. Rádiostanice rady EVX a VX majú zabudované bezpečnostné prvky navrhnuté tak, aby poskytovali v prípade núdze okamžitú komunikáciu. Jedno tlačidlo môže byť naprogramované tak, aby pracovník okamžite vyslal núdzový signál jednoduchým stlačením tohto tlačidla. Funkcia "osamelého pracovníka"  (Lone Workerje vstavaný časovač, ktorý vyžaduje, aby užívateľ vykonal stlačenie tlačidla vo vopred stanovenom intervale. Ak k tomu nedôjde, prepne sa rádiostanica automaticky do núdzového režimu a privolá pomoc - ideálne riešenie, ako sledovať bezpečnosť samostatne pracujúcich zamestnancov.

Ponuka rádiostaníc bola rozšírená o nasledovné modely: