Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Elektroinštalačné práce

štvrtok18 apríl 2024

Elektroinštalačné práce

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby, už pri jej vzniku, je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia väčšiny objektov pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, vnútorných dátových rozvodov, vonkajšieho rozvodov. Prevedenie elektroinštalácie má obzvlášť dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a bezpečnosť.

Komplexná realizácia elektrickej inštalácie pozostáva často aj z prekládok rôznych vedení NN, či telefónnych káblov, ktoré bránia vo výstavbe.

Pri projektovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s dodávateľmi technológie, ktoré priamo nadväzujú na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ďalšie budúce rozšírenia.

Pri návrhu elektrickej inštalácie objektov využívame vlastné kapacity projektantov, ktorí sú v neustálom kontakte s najnovšími trendmi v tejto oblasti a najnovšími legislatívnymi normami. Pri komplexných riešeniach dodávok rádiových sietí, VAR-VYR systémov dbáme na správne prepojenie všetkých systémov a zohľadnenie všetkých ich nárokov, do jedného funkčného celku spoločne s elektroinštaláciou. Pre prácu a návrh systémov elektroinštalácie je potrebné mať splnené legislatívne predpoklady a oprávnenia, čomu naša spoločnosť venuje obzvlášť pozornosť.

Služby, ktoré Vám ponúkame:

  • elektroinštalačné práce do 1000V
  • identifikácia a opravy elektrickej inštalácie
  • rekonštrukcie elektroinštalácie a rozvádzačov
  • montáž bleskozvodov
  • ochranu elektrických sietí a zariadení pred prepätím vzniknutým atmosférickými výbojmi
  • montáž slaboprúdových rozvodov (metalické, optické)
  • montáž datových a telefónnych rozvodov
  • montáž rozvodov pre ochranu objektov, pre kamerové systémy, pre evakuačné a domáce rozhlasy
  • montáž rozvodov EPS (elektrická požiarná signalizácia)
  • montáž analógových koaxiálnych VF rozvodov

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.