Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Produkty

utorok21 máj 2024

Čo ponúkame:

Rádiostanice

Hlavnými výhodami rádiostaníc je nezávislosť na mobilných operátoroch (poplatky, výpadky siete), jednoduché ovládanie (aj v rukaviciach). Ich sila spočíva v možnosti okamžitej komunikácie v rámci skupiny osôb súčasne stlačením jedného tlačidla. Vďaka rádiostaniciam ste vždy v spojení - či už s konkrétnou osobou, desiatkou alebo stovkou ľudí. Pritom sú všetky hovory bezplatné čo pomáha znižovať vaše prevádzkové náklady!

Podľa spôsobu používania existujú dva základné druhy: Prenosné a vozidlové.

Prenosné rádiostanice sú určené na použitie v ruke, sú napájané z nabíjateľného akumulátora, ktorý sa dodáva ako súčasť rádiostanice.

Vozidlové rádiostanice (označované aj ako mobilné) sú rádiostanice určené pre montáž do vozidla, prípadne sa používajú aj ako dispečerské stanovištia pričom antény sú umiestňované na strechách budov. V tomto prípade sú rádiostanice napájané zo zálohovaných sieťových zdrojov.

Evakuačné systémy

Ozvučenie priestorov v slúži v prvom rade na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri akomkoľvek nebezpečenstve. Túto funkciu zabezpečuje evakuačný rozhlas, ktorý slúži na informovanie užívateľov a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života, ujmy na majetku. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru alebo sú do reproduktorov prehrávané vopred nahovorené poplachové správy.

Správne ozvučenie môžu vyžadovať aj iné situácie než len požiarne ohrozenie. Ozvučenie objektov sa týka aj hotelov, letiskových hál, vlakových a autobusových staníc, výrobných hál, prípadne systémov civilnej obrany atď. Vhodne nastavený rozhlas v tomto prípade slúži na odovzdávanie informácií pre ľudí nachádzajúcich sa v týchto objektoch prípadne na vytvorenie hudobnej kulisy.

Autonómne systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva (AuS)

Potreba varovať obyvateľstvo pred hroziacim nebezpečenstvom je stará ako ľudstvo samo. Už v staroveku sa používal systém svetelných znamení ktorými bolo možné rozšíriť varovný signál počas niekoľkých málo hodín po celej krajine. Od raného stredoveku až do 20. storočia sa pre účely varovanie používali kostolné zvony. Na prelome 19. a 20. storočia, vznikali prvé elektrické sirény. Motor poháňajúci kotúč s otvormi vyvolal chvenie vzduchového stĺpca, ktorý vyvinul húkajúce zvuk, ktorý bol počuť na veľkú vzdialenosť. Nevýhodou motorových sirén je ich nefunkčnosť v prípade výpadku elektrickej siete. Húkanie sirény síce obyvateľstvo varuje, ale nevypovedá nič o ohrození samotnom. Aby mohlo byť obyvateľstvu informované aj o druhu ohrozenia, musí moderná siréna okrem možnosti verbálneho prejavu generovať tiež veľké množstvo rozlíšiteľných poplachov.

Tieto požiadavky spĺňajú moderné elektronické sirény ktoré majú na rozdiel od motorických sirén nasledovné výhody:

 • vysoká hladina akustického tlaku, (viac ako 100dB)
 • rôzne druhy varovacích signálov:
  • záplavy
  • priemyselné havárie (chemické, radiačné ohrozenie)
  • požiar
  • vzdušný poplach
 • možnosť hlasových oznamov z lokálneho mikrofónu
 • prevádzka nezávislá na sieti vďaka akumulátorovému napájaniu
 • ľahká údržba vďaka možnosti centrálneho diaľkového monitorovania
 • vysoká pohotovosť vďaka možnosti rozsiahleho autotestovania všetkých komponentov
 • ľahká integrácia moderných komunikačných systémov pre diaľkové ovládanie sirény
 • ovládací panel s klávesnicou a displejom LCD uľahčuje obsluhu a umožňuje lokálne spúšťanie sirény

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.