Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb

sobota20 júl 2024

Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb

Zo zákona o civilnej ochrane č. 42/1994 Z. z. a zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií vyplýva pre právnické osoby a podnikateľov, ktorý vyrábajú a skladujú nebezpečné látky alebo manipulujú s nebezpečnými látkami a tým ohrozujú život, zdravie alebo majetok, povinnosť na vlastné náklady zabezpečiť systém monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia (VAR-VYR) osôb na ohrozenom území a trvale ho udržiavať v prevádzke.
Na základe požiadaviek užívateľov, našich skúseností spracovávame návrh, projekt a dodávku VAR-VYR systémov.
Dodávka systému pozostáva z nasledovných krokov:

  • MERANIE
  • NÁVRH RIEŠENIA
  • PROJEKT
  • REALIZÁCIA

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.