sobota18 september 2021

Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb - realizácia

Základné vlastnosti nami ponúkaných elektronických sirén sú:

  • generovanie základných varovných signálov
  • generovanie špeciálnych varovných signálov
  • možnosť doplnenia varovných signálov preddefinovanou kľúčovou informáciou
  • aktivácia sirény hlasovou správou – naživo
  • auto test sirény s určením poškodeného dielu
  • zálohované napájanie na 72 hodín
  • priame i vzdialené ovládanie sirény prostredníctvom ovládacieho panela alebo riadiaceho počítača
  • ovládanie sirény prostredníctvom RDS prijímača
  • možnosť nastavenia požadovanej zvukovej vyžarovacej charakteristiky usporiadaním akustických meničov na stĺpe

Modelovanie charakteristík el​ektronickej sirény

  • Fázový posun výstupných akustických signálov - zabezpečuje účinnejšie vnímanie varovného signálu.
  • Akusticky ladená ozvučnica akustických meničov - výrazne zvyšuje účinnosť sirény.
  • Priame akustické vyžarovanie liatinovými ozvučnicami – oproti nepriamemu vyžarovaniu spravidla plastovými ozvučnicami majú liatinové ozvučnice vyššiu účinnosť o 3 dB

Modelovanie charakteristík elektronickej sirény

Priame a nepriame vyžarovanie

  • Škála sirén s akustickým výkonom 300-1800W - umožňuje ozvučiť lokality tichých i hlučných mestských častí a verejných priestranstiev.
  • Pre ozvučenie vnútorných priestorov verzia so 100V výstupom resp. s rozhraním pre pripojenie na domáci rozhlas.

Priame a nepriame vyžarovanie

Bloková schéma elektronickej sirény

Bloková schéma elektronickej sirény

Možnosti ovládania sirény:

  • lokálnym ovládacím panelom alebo riadiacim počítačom
  • vzdialeným ovládacím panelom alebo riadiacim počítačom prostredníctvom rádiomodemu
  • vzdialeným ovládacím panelom alebo riadiacim počítačom prostredníctvom metalickej linky
  • vzdialeným ovládaním z riadiaceho centra CO prostredníctvom RDS (Radio Data System) prijímača


Základné typy konštrukcie sirény podľa ukotvenia:

  • na železobetónový resp. oceľový stĺp
  • na fasádu budovy bočným úchytom (konzola)
  • na sedlovú strechu
  • na rovnú strechu (trojnožka)

Príklady inštalácie

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.