Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb - servis

Naša spoločnosť vykonáva servisnú činnosť autonómnych systémov (AUS) varovania a vyrozumenia obyvateľstva. Hlavnými atribútmi servisnej činnosti sú:

  • kvalitné technické zázemie
  • kvalifikovaný personál pre práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky
  • operatívnosť servisného zásahu
  • prostriedky (vozidlá) umožňujúce zásah na ťažko prístupných miestach

Servis AUS

V rámci servisu AUS ponúkame:

  • pravidelnú kontrolu v zmysle platnej legislatívy (Zákon NR SR o civilnej ochrane obyvateľstva č.444/2006 a vyhlášky MV SR č. 388/2006) a z nej vyplývajúcich požiadaviek na pravidelnú údržbu
  • servisné opravy
  • montážne práce
  • diagnostiku a nastavenie parametrov

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.