Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Služby Projektovanie elektrických zariadení

sobota20 júl 2024

Projektovanie elektrických zariadení

Medzi dôležité činnosti spojené s realizáciou patrí kvalitné spracovanie projektovej dokumentácie. V súčasnosti stále prebieha transformácia elektrotechnických noriem európskeho spoločenstva (International Electrotechnical Commision - IEC) na podmienky v Slovenskej republike, čo vyžaduje nemalé úsilie na ich aplikáciu do nových projektov. Okrem základných faktorov ovplyvňujúcich budúcu prevádzku ako sú správne dimenzovanie z pohľadu prirodzeného nárastu energetickej bilancie, návrh ochranných a bezpečnostných prvkov z pohľadu úrazovosti elektrickým prúdom ako aj ochrany pred účinkami bleskových prúdov a prevádzkových prepätí, hrá nemalú úlohu aj elektromagnetická kompatibilita (EMC) používaných zariadení. Pri návrhu zariadení do špecifických prostredí (atómové elektrárne, dispečerské pracoviská a pod.), kladieme nemalý dôraz na koordináciu takýchto zariadení s príslušným druhom prevádzky. V oblasti slaboprúdových rozvodov kladieme dôraz na ergonómiu, komfort a kvalitu prenosu informácií, zohľadňujúc ekonomické aspekty riešení.
Zákazníkovi ponúkame kompletnú technickú resp. konštrukčnú dokumentáciu v úrovni Lay Out, resp. na kľúč v rozsahu:

 • elektrické rozvody NN – vnútorné priemyselné elektroinštalácie
 • vonkajšie káblové rozvody NN a sekundárne vonkajšie vzdušné rozvody NN – energetické rozvody
 • elektronická požiarna signalizácia – EPS v súlade s platnými STN EN 54-1 a súvisiacich (oprávnenie vystavené renomovanými výrobcami ESSER a ARITECH)
 • požiarny evakuačný rozhlas – PR v súlade s platnými STN EN 54-16 a STN EN 54-24
 • elektronický zabezpečovací systém - EZS, resp. poplachový systém narušenia – PSN (oprávnenie vystavené renomovaným výrobcom PARADOX - Canada)
 • štrukturovaná kabeláž – STK v súlade s STN EN 50173-1/2 a prislúchajúcich
 • transformačné stanice VN/NN bez obmedzenia výkonu
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických vrátane bleskozvodov a v rozsahu uvedených činností.

Uvedené technické dokumentácie zhotovujeme v súlade s UNIKA vo všetkých stupňoch vyhotovenia:

 • PD pre územné rozhodnutie
 • PD pre stavebné povolenie
 • PD pre realizovanie – realizačná
 • Dokumentácia skutkového zhotovenia

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.