Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Rádiostanice

sobota20 júl 2024

Glossary of terms used on this site

There are 5 entries in this glossary.
Hľadať pojmy (regulárne výrazy sú povolené)
začína obsahuje presný výrazznie to ako

Slovníky

Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pojem Definícia
SCAN

Zabezpečuje sústavné prehľadávanie kanálov podľa zoznamu ktorý je naprogramovaný. Pri hovore na niektorom komunikačnom kanáli funkcia zabezpečí, aby sa rádiostanica na tento kanál naladila. Užívateľ tak má prehľad o komunikácii na akomkoľvek kanáli ktorý je uvedený v zozname komunikačných kanálov.

Security

Funkcia umožňuje povoliť/zakázať používanie rádiostanice napr.  v prípade jej krádeže.

SELECT 5

Selektívna voľba umožňuje volať konkrétnu rádiostanicu stanicu alebo skupinu rádiostaníc (obdoba telefónneho čísla).

Select 5 (5-tone) je svetovo najrozšírenejší spôsob analógovej selektívnej voľby v konvenčných rádiových sieťach. Zjednodušene povedané sa jedná o akúsi sekvenciu tónov, ktorej jednotlivé hodnoty v Hz zodpovedajú číslu v danom štandarde. Rádiostanica, ktorá dekóduje túto sekvenciu môže začať vyzváňať (ako telefón), môže volanie automaticky presmerovať na iné číslo, môže sekvenciu vyhodnotiť ako súhlas k počúvaniu prevádzky na danom kmitočte, alebo ako súhlas na vysielanie. Možností je mnoho, a záleží na konfigurácii siete a funkciách používaných rádiostaníc. Systém Select 5 umožňuje nielen adresne volať jednu stanicu, ale tiež identifikovať volajúceho tým, že jeho ID číslo vysiela ako súčasť kódu.

Veľmi často sú Select 5 kódy používané ako ovládacie signály pre externé zariadenia (sirény, svetlá, elektrické ovládanie brány a pod.)

SELECTIVE RADIO INHIBIT

Funkcia deaktivácie rádiostanice zabezpečuje ochranu pred neautorizovaným použitím, umožňuje stanicu diaľkovo zablokovať, napríklad v prípade straty alebo krádeže.

STATUS MESSAGE

Vopred navolené textové správy umožňujú užívateľovi namiesto volania zasielať odkazy.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.