Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Rádiostanice

sobota15 jún 2024

Glossary of terms used on this site

There are 39 entries in this glossary.
Hľadať pojmy (regulárne výrazy sú povolené)
začína obsahuje presný výrazznie to ako

Slovníky

Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pojem Definícia
5/5/90

5% času : vysielanie

5% času : príjem

90% času: pohotovostný režim

AUTOMATIC MULTIPLE SITE SELECTION

Funkcia automatickej voľby oblasti trunkovej siete rozširuje dosah komunikácie za hranicu danej oblasti; pri pohybe medzi jednotlivými oblasťami trunkovej siete rádiostanica sa plynule preladí na frekvenciu nasledujúce dostupnej oblasti.

DPL

Digital Private Line - Pridaním DPL kódu je možné vytvoriť uzatvorenú skupinu rádiostaníc. Rádiostanica s iným DPL kódom nebude schopná komunikovať s touto skupinou rádiostaníc.

DUAL MODE

Funkcia poskytuje užívateľovi jednoduchý prístup ako do trunkových, tak konvenčných systémov.

EMERGENCY

Núdzová signalizácia. Stlačením oranžového núdzového tlačidla rádiostanica vyšle volanie o pomoc vopred určenej osobe alebo skupine ľudí. Volanie o pomoc môže obsahovať vopred nahraný odkaz, ktorý príjemcovi umožní ihneď zistiť miesto, kde sa nachádzate, a prípadne Váš stav.

ESCALERT

Postupné zosilňovanie tónu ohlasovania prichádzajúceho hovoru. Spočiatku veľmi slabý ohlasovací tón sa postupne zosilňuje, kým používateľ na hovor neodpovie.

EXTERNAL ALARM

Externý alarm. Pri zaznamenaní prichádzajúceho hovoru rádiostanica aktivuje maják alebo svetlá vozidla alebo oboje zároveň, takže hovor nezmeškáte ani v prípade, že sa od vozidla vzdialite.

GROUP CALL

Skupinové volanie. Rádiostanica komunikuje so všetkým rádiostanicami v skupine.

INTELLIGENT AUDIO

V digitálnom režime funkcia Intelligent Audio vylepšuje kvalitu zvuku vďaka adaptabilnej regulácii hlasitosti v závislosti na úrovni okolitého hluku, vďaka čomu sa minimalizujú napr. zmeškané hovory v prípade, že je hlasitosť rádiostanice nastavená na minimálnu úroveň.

IP54

Krytie pred prachom a striekajúcou vodou.

IP55

Krytie pred prachom a striekajúcou vodou. 

IP56
Krytie pred prachom a silne trýskajúcou vodou.
IP57

Krytie pred prachom a krytie pred vniknutím vody pri ponorení do hĺbky 1m na dobu 30 minút.

IP67

Prachuvzdorné krytie a krytie pred vniknutím vody pri ponorení do hĺbky 1m na dobu 30 minút.

LONE WORKER

Funkcia osamotený pracovník zvyšuje bezpečnosť jednotlivcov, ktorí pracujú oddelene od svojej skupiny. Rádiostanica je nastavená tak, aby v pravidelných intervaloch požadovala od užívateľa odozvu. Pokiaľ užívateľ nereaguje správne, spustí sa preddefinovaný postup pre prípad núdze.

Rýchly kontakt

Musíte zaškrtnúť políčko.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.